Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên

Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên
  • Tên trường: Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên
  • Tên tiếng Anh: Viet Bac University (VBU)
  • Mã trường: DVB
  • Loại trường: Công lập
  • Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
  • Địa chỉ: Đường 1B, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên
  • SĐT: 0208 3755 878
  • Email: [email protected]
  • Website: http://tuetech.edu.vn/ 
  • Facebook: https://www.facebook.com/tuetech.edu.vn/ 

Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên (TNU-UEB) là một trong những trường đại học nổi tiếng tại Việt Nam.

TNU-UEB tập trung đào tạo trong lĩnh vực kinh tế và quản lý công nghệ. Trường cung cấp nhiều ngành học khác nhau, bao gồm Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản lý công nghệ thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch, Quản trị văn hóa và Du lịch...

Trường đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên nổi tiếng với chất lượng đào tạo cao, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và phương pháp giảng dạy hiện đại. Sinh viên tại trường có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và thực tập để phát triển kỹ năng và kiến ​​thức thực tiễn.

Ngoài ra, TNU-UEB còn có các liên kết quốc tế với nhiều trường đại học và tổ chức giáo dục trên thế giới, cho phép sinh viên tham gia chương trình học tập và trao đổi với sinh viên quốc tế.

Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên là một trong những lựa chọn phổ biến của sinh viên tại Việt Nam muốn theo học chuyên ngành kinh tế và quản lý công nghệ.

Bình luận